Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Oborové rady DSPB

1. Molekulární a buněčná biologie, genetika
a virologie
  popis kurzy školitelé  
2. Biologie a patologie buňky   popis, SDZ (akt.12/01/2022) kurzy školitelé  
3. Vývojová a buněčná biologie   popis kurzy školitelé  
4. Biochemie a patobiochemie   popis  (akt.21/02/2022 kurzy školitelé  
5. Fyziologie a patofyziologie člověka   popis (akt. 12/10/2023),  kurz, kurz2 školitelé  
6. Fyziologie živočichů   popis kurzy školitelé  
7. Imunologie   popis kurzy školitelé  
8. Mikrobiologie   popis (akt. 10/04/2022) kurzy školitelé  
9. Neurovědy   popis (akt. 03/01/2022) kurzy školitelé, dotazník pro školitele prezentace
10. Farmakologie a toxikologie   popis (akt. 02/11/2021) kurzy školitelé  
11. Lékařská biofyzika   popis (akt. 03/11/2021), SDZ kurzy školitelé  
12. Biomechanika   popis kurzy školitelé  
13. Zobrazovací metody v lékařství   popis (akt. 06/10/2021) kurzy školitelé  
14. Kinantropologie   popis kurzy školitelé  
17. Experimentální chirurgie   popis (akt. 1/6/2023) kurzy školitelé  
18. Preventivní medicína a epidemiologie   popis (akt. 6/8/2023) kurzy školitelé  
19. Biomedicínská informatika   popis kurzy školitelé  

Předsedové oborových rad