Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

3. Vývojová a buněčná biologie - POPIS

https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium/doktorske-studium/vyvojova-a-bunecna-biologie

Předseda oborové rady:  

 • doc. RNDr. Petr Folk, CSc., PřF UK  

Členové:

 • doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc., MBÚ AVČR
 • doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., PřF UK
 • prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., PřF UK
 • Mgr. Robert Černý, Ph.D., PřF UK
 • prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., LF UK Hradec Králové
 • doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc., ÚMG AV ČR,
 • RNDr. Petr Dráber, DrSc., ÚMG AV ČR
 • doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., PřF UK
 • Ing. Josef Fulka jr., DrSc., VÚŽV
 • Ing. Jiří Hašek, CSc., MBÚ AVČR
 • prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., ÚMG AVČR
 • RNDr. Jiří Kaňka, DrSc., ÚŽFG AVČR
 • RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., ÚMG AV ČR
 • MUDr. Marta Kostrouchová, CSc., 1. LF UK
 • prof. RNDr. Jan Kovář DrSc., 3. LF UK
 • RNDr. Zbyněk Kozmík, CSc., ÚMG AV ČR
 • doc. Ing. RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D., PřF UK
 • prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., ÚŽFG AVČR
 • doc. RNDr. Jana Pěknicová, DrSc., BTÚ AVČR
 • prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV
 • doc. RNDr. František Půta, CSc., PřF UK
 • prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., ÚŽFG AVČR
 • prof. MUDr. David Sedmera, DSc., 1. LF UK
 • doc. Mgr. David Staněk, Ph.D., ÚMG AV ČR
 • prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., ÚMG AV ČR
 • doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D., ÚŽFG AVČR