Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Koordinační rada DSPB

Členové Koordinační rady (KR) DSPB

Předsednictvo Koordinační rady DSPB:

  • prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (1. LF UK) - předseda KR
  • doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (AV ČR) -  místopředseda KR
  • doc. MUDr. Jan Polák, Ph. D.  (3. LF UK) -  místopředseda KR
  • prof. RNDr. Petr Horák, Ph. D. (PřF UK)
  • prof. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. (2. LF UK)
  • doc. PhDr. Miroslav Petr, Ph. D. (FTVS UK)
  • prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph. D. (3. LF UK)
  • doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph. D. (1. LF UK)

 

Sekretariát Doktorských studijních programů v biomedicíně:
Národní 3,  117 21  Praha 1
e-mail: tejkalova@kav.cas.cz