Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

18. 04. 2024
OR 10 – Farmakologie a toxikologie Místo konání: Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze Albertov 4, 128 00 Praha 2 Garant kurzu: Prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD Farmakologický ústav 1. ...
18. 04. 2024
Kurz bude probíhat presenční formou. Zapotřebí je s sebou vzít pouze index pro zapsání zápočtu. Posluchárnu I. chirurgické kliniky naleznete v 1. patře (dveře P.69). ...
07. 04. 2024
KURZ OR ZOBRAZOVACÍ METODY V LÉKAŘSTVÍ (B90189) čtvrtek 23.5.2024 od 8:30, VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2 (seminární místnost RDG kliniky, pavilon A8, -2. p.) Přihlášky do kurzu zasílejte na: zaneta.kalinova@vfn. ...
02. 04. 2024
Termín: 13.-17. 05. 2024 Místo: Akademie věd ČR, Národní 3 Kontaktní osoba pro přihlášení: Ing. Alice Stará (stara@kav.cas.cz)
14. 01. 2024
Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. Místo: Kurz se bude konat na II. interní klinice, U Nemocnice 2, Praha 2. Předpokládáme kombinovanou podobu kurzu: část kombinovaná a část prezenční. Kapacita kurzu 20 účastníků. ...
10. 12. 2023
Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2023/2024. • Registrace do kurzu bude provedena na první (případně druhé) přednášce. ...
31. 10. 2023
leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024 květen: 13. 05. – 17. 05. 2024 říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024 Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Kontaktní osoba: Ing. ...
25. 10. 2023
V letošním školním roce Vás zveme již na 26. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude probíhat počtvrté distanční formou pomocí MS Teams. Na kurz je nutné přihlásit se e – mailem na adresu: mduskova@endo. ...