Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
31. 10. 2023

 

leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024    
květen: 13. 05. – 17. 05. 2024    
říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024    

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stará
stara@kav.cas.cz
tel.: 221 403 273

 

25. 10. 2023

V letošním školním roce Vás zveme již na 26. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude probíhat počtvrté distanční formou pomocí MS Teams.

Na kurz je nutné přihlásit se e – mailem na adresu: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK. Po přihlášení na kurz je potřeba zaslat krátkou anotaci ke zvolenému tématu přednášky (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie, měla by vycházet z tématu postgraduálního studia).

Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu event. dle individuální domluvy. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.

Více informací a program zde

 

12. 10. 2023

Koordinátor:  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Vedoucí kurzu: MUDr. Eduard Kuriščák, CSc.

          Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

                    Albertov 5, 128 00 Praha 2

                    Tel.: 224968483

                    E-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

Registrační poplatek:        Bez poplatku

Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu:     Zápočtem na základě prezence a absolvování závěrečného testu

Přihlášky ke kurzu na uvedený e-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

 Termín:

  1. 11.2023 14:00 – 15:30
  2. 11.2023 14:00 – 15:30

 Program:

  1. Informace, zpráva, signál. Proces a jeho vlastnosti. Typy biosignálů. Základní typy biosignálů a jejich vlastnosti.
  2. Snímání, předzpracování a zpracování elektrických biosignálů
  3. Zpracování biosignálu v časové oblasti, harmonická analýza biosignálu, náhodný proces.

 

17. 09. 2023

Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně si Vás dovoluji pozvat na slavnostní zahájení akademického roku, které proběhne v úterý 17. října 2023 od 13:00 hod v Malé aule UK. 

Program a odkaz k potvrzení účasti naleznete zde

23. 08. 2023

Přednášky probíhají každý měsíc vždy v úterý ve třech 90min blocích (9:00-10:30; 10:45-12:15; 13:00-14:30). První den kurzu je úterý 19.9.2023,  a dále pak 3.10.2023, 7.11.2023, 5.12.2023 a 9.1.2024.

Přednášky se konají v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR (Ústavy Akademie věd, hlavní vchod, přízemí vlevo), Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč (autobus 193, zast. Zelené domky, autobus 138, zast. Ústavy Akademie věd). Upozornění: kapacita sálu je omezena.

 Pro více informací navštivte webovou stránku ČIS věnovanou kurzu: https://cis.mbu.cas.cz/aktuality/bmzi2023

21. 08. 2023

Kurz je určen především postgraduálním studentům UK v oboru Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. Je platný pro absolvování dvou kurzů v rámci DSPB, jeho absolvování potvrzuje garant kurzu zápočtem do indexu doktoranda.

Kurz je koncipován jako třídenní – začíná se výkladem teorie, na kterou navazují praktické demonstrace a interaktivní nácvik probírané problematiky. Kurz je zakončen testem.

 

Datum a místo konání: 10. 2023 – 18. 10. 2023

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2

Garant kurzu: doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.; Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: e-mail: martin.sima@lf1.cuni.cz

Tel: 224 968 161

14. 08. 2023

OR Fyziologie a patofyziologie člověka vypisuje postgraduální kurz Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu

Datum a místo konání (kurz je pořádán dvakrát za akademický rok):

Zimní semestr:                 2.11. 2023 od 9:30 do 16:15

                                         3.11. 2023 od 8:15 do 14:15

Termín a místo přihlášek pro zimní semestr:    do 13.10. 2023 na adresu koordinátora: otomar.kittnar@staff.cuni.cz

Maximální počet účastníků:         15

Registrační poplatek:                  1.000,- Kč

Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu:     Zápočtem na základě prezence a absolvování závěrečného testu

 

13. 04. 2023

Registrace k účasti.

Kurz předkládá současný pohled na neurovědy. Je povinný pro studenty doktorského studia biomedicíny v Neurovědách a je otevřen i dalším zájemcům z řad studentů doktorského studia.

Uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2023.

Zájemce se musí přihlásit, aby dostal přístupové kódy k přednáškám a diskuzi. Program včetně on-line diskuzí bude vyvěšen během dubna.

 

29. 03. 2023

Obecné informace:

Kurz Experimentální chirurgie se bude konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8 v následujícím termínu v časovém rozmezí 12:00 – 15:00 hodin.

 

Kurz Experimentální chirurgie I  26. - 27.4.2023 (středa, čtvrtek)

Kurz Experimentální chirurgie II   3. – 4.5.2023 (středa, čtvrtek)

Kurz Experimentální chirurgie bude probíhat výhradně presenční formou. Zapotřebí je s sebou vzít pouze index pro zapsání zápočtu.

Posluchárnu I. chirurgické kliniky naleznete v 1. patře (dveře P.69).

(Po průchodu hlavním vchodem přes ambulance se dáte na konci chodby u výtahu vlevo skrz modré prosklené dveře. Projdete celou chodbou skrz další modré dveře, kde se na levé straně nachází posluchárna.)