Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
18. 04. 2024

OR 10 – Farmakologie a toxikologie

Místo konání:

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Albertov 4, 128 00 Praha 2

Garant kurzu:

Prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Absolventům kurzu OR10 Aplikovaná farmakokinetika a účastníkům s praxí v TDM bude uznána účast na semináři č. 1.

18. 04. 2024

Kurz bude probíhat presenční formou. Zapotřebí je s sebou vzít pouze index pro zapsání zápočtu.

Posluchárnu I. chirurgické kliniky naleznete v 1. patře (dveře P.69).  (Po průchodu hlavním vchodem přes ambulance se dáte na konci chodby u výtahu vlevo skrz modré prosklené dveře. Projdete celou chodbou skrz další modré dveře, kde se na levé straně nachází posluchárna.)

Pro přihlášení a bližší informace se můžete obrátit přímo na paní Bc. Lenku Hájkovou M.Sc. na e-mail lenka.hajkova@vfn.cz

07. 04. 2024

KURZ OR ZOBRAZOVACÍ METODY V LÉKAŘSTVÍ (B90189)
čtvrtek 23.5.2024 od 8:30, VFN v Praze, U Nemocnice 2, Praha 2
(seminární místnost RDG kliniky, pavilon A8, -2. p.)

Přihlášky do kurzu zasílejte na: zaneta.kalinova@vfn.cz;

Kurz je bezplatný a přístupný i pro studenty jiných doktorských studijních programů v Biomedicíně

02. 04. 2024

Termín: 13.-17. 05. 2024

Místo: Akademie věd ČR, Národní 3

Kontaktní osoba pro přihlášení: Ing. Alice Stará (stara@kav.cas.cz)

 

14. 01. 2024

Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Místo: Kurz se bude konat na II. interní klinice, U Nemocnice 2, Praha 2.

Předpokládáme kombinovanou podobu kurzu: část kombinovaná a část prezenční.


Kapacita kurzu 20 účastníků.  

Termín konání: 20.-22.3.2024 13:00-16:00

Přihlášení ke kurzu: petra.smejkalova@lf1.cuni.cz   

 

10. 12. 2023

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce
2023/2024.

• Registrace do kurzu bude provedena na první (případně druhé) přednášce.
• Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina.
• Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárně ÚLBLD, vchod z
Kateřinské 32, Praha 2: 1.089 (KBLDP2) – 1. NP (zvýšené přízemí) vlevo. 


Více informací a program zde

 

31. 10. 2023

 

leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024    
květen: 13. 05. – 17. 05. 2024    
říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024    

Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Kontaktní osoba:

Ing. Alice Stará
stara@kav.cas.cz
tel.: 221 403 273

 

25. 10. 2023

V letošním školním roce Vás zveme již na 26. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude probíhat počtvrté distanční formou pomocí MS Teams.

Na kurz je nutné přihlásit se e – mailem na adresu: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK. Po přihlášení na kurz je potřeba zaslat krátkou anotaci ke zvolenému tématu přednášky (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie, měla by vycházet z tématu postgraduálního studia).

Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu event. dle individuální domluvy. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.

Více informací a program zde

 

12. 10. 2023

Koordinátor:  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Vedoucí kurzu: MUDr. Eduard Kuriščák, CSc.

          Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

                    Albertov 5, 128 00 Praha 2

                    Tel.: 224968483

                    E-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

Registrační poplatek:        Bez poplatku

Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu:     Zápočtem na základě prezence a absolvování závěrečného testu

Přihlášky ke kurzu na uvedený e-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

 Termín:

  1. 11.2023 14:00 – 15:30
  2. 11.2023 14:00 – 15:30

 Program:

  1. Informace, zpráva, signál. Proces a jeho vlastnosti. Typy biosignálů. Základní typy biosignálů a jejich vlastnosti.
  2. Snímání, předzpracování a zpracování elektrických biosignálů
  3. Zpracování biosignálu v časové oblasti, harmonická analýza biosignálu, náhodný proces.