Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
20. 04. 2022

OR Experimentální chirurgie vypsala termín kurzů "Experimentální chirurgie" a "Experimentální chirurgie II". Kurzy  se budou konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v níže uvedených termínech v časovém rozmezí 13:00–16:00 hodin.

Experimentální chirurgie I 20. - 21. 4. 2022

Experimentální chirurgie II - 3. - 4. 5. 2022

Kurzy budou probíhat výhradně presenční formou. 

 

21. 03. 2022

OR Zobrazovací metody v lékařství otevírá letošní kurz "Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství". Kurz se bude konat dne 12. 5. 2022 od 8:30 hod. Více informací, včetně programu naleznete zde

15. 03. 2022

Dovolujeme si informovat, že uvedený kurz nebude ani v tomto akademickém roce otevřen. 

14. 03. 2022

OR Neurovědy organizuje kurz "Pokroky v neurovědách". Kurz bude probíhat online v termínu 9.-20.5.2022, počet účastníků není omezen. Více informací, včetně programu a odkazu k přihlášení, naleznete zde

09. 03. 2022

Byly vydány aktualizované informace a program ke kurzu "Biostatistika pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech se zaměřením na kardiovaskulární problematiku (B90211)", který se koná v termínu 30. 3. -1. 4. 2022.

07. 03. 2022

Určeno pro: studující postgraduálního doktorského studia v biomedicíně, ev. lékaře a nelékaře KHS a ZÚ.

Vedoucí kurzu: doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc., více zde

21. 02. 2022

OR Biochemie a patobiochemie otevírá v letním semestru kurz "Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie (B90008)". Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárnách Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, více zde

15. 02. 2022

Byl vypsán kurz pro letní semestr, podrobné informace, včetně přehledu obsahu jednotlivých přednášek, naleznete zde.

09. 02. 2022

Ústav molekulární genetiky AV ČR otevírá přihlašování na volné Ph.D. projekty. Uzávěrka přihlášek je 28. 2. 2022; on-line přijímací pohovory budou probíhat 16.-18. 3. 2022. (více zde).

10. 01. 2022

Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze vypisuje volné pozice doktorského studia (více zde).