Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Archiv aktualit

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
29. 03. 2023

Obecné informace:

Kurz Experimentální chirurgie se bude konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8 v následujícím termínu v časovém rozmezí 12:00 – 15:00 hodin.

 

Kurz Experimentální chirurgie I  26. - 27.4.2023 (středa, čtvrtek)

Kurz Experimentální chirurgie II   3. – 4.5.2023 (středa, čtvrtek)

Kurz Experimentální chirurgie bude probíhat výhradně presenční formou. Zapotřebí je s sebou vzít pouze index pro zapsání zápočtu.

Posluchárnu I. chirurgické kliniky naleznete v 1. patře (dveře P.69).

(Po průchodu hlavním vchodem přes ambulance se dáte na konci chodby u výtahu vlevo skrz modré prosklené dveře. Projdete celou chodbou skrz další modré dveře, kde se na levé straně nachází posluchárna.)

 

 

20. 03. 2023

Přihlášky do kurzu zasílejte na: zaneta.kalinova@vfn.cz


Kurz je bezplatný a přístupný i pro studenty jiných doktorských studijních programů v Biomedicíně

 

 

13. 02. 2023

Přednáškový cyklus zahrnuje 4 bloky vždy ve čtvrtky:
16.2., 23.2., 2.3. a 9.3.2023

Garant: doc. MUDr.Tomáš Kučera, Ph.D.,
email: tkucer@lf1.cuni.cz

Rezervace místa: paní Ivana Bucková ivana.buckova@lf1.cuni.cz nebo +42022496812

13. 02. 2023

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2022/2023. 


Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina. 


Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárně ÚLBLD, vchod z Kateřinské 32, Praha 2, podrobný program zde.

13. 02. 2023

Organizuje oborová rada "Lékařská biofyzika".

Úvodní hodina kurzu proběhne 28. 2. 2023 v 13 hodin na Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK (vchod z ulice U Nemocnice). Dále bude kurz probíhat formou návštěvy odborných pracovišť.

Kontaktní osoba: Ludmila Maffei Svobodová: ludmila.maffei@lf1.cuni.cz

13. 02. 2023

Organizuje oborová rada "Lékařská biofyzika"

Kurz proběhne v anglickém jazyce. Možné termíny jeho konání jsou následující:

27. - 30.3.2023
22. - 25.5.2023

V případě zájmu o účast na kurzu kontaktujte Mgr. Bc. Ludmilu Maffei Svobodovou: Ludmila.Maffei@lf1.cuni.cz

13. 02. 2023

Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka pořádá výše uvedený kurz v BIOCEVu, podrobný obsah a další informace o kurzu zde

03. 01. 2023

Oborová rada Biologie a patologie buňky pořádá pro postgraduální studenty Doktorských studijních programů v biomedicíně přednáškový kurz – Pokroky v biologii buňky.

Kurz je primárně otevřen pro zapsané studenty, ale volná kapacita bude k dispozici i ostatním studentům PGS. V obou případech na základě závazné přihlášky zde – ivana.buckova@lf1.cuni.cz.

Informace o kurzu jsou zde.

10. 10. 2022

Na kurz je nutné přihlásit se e-mailem na adresu: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK. Po přihlášení na kurz je potřeba zaslat krátkou anotaci ke zvolenému tématu přednášky (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie, měla by vycházet z tématu postgraduálního studia).

 

Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 5-10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu event. dle individuální domluvy. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.