Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Dokumenty

Doporučené formuláře pro studenty DSPB

  • Základní informace pro studenta doktorského studijního programu (2021) (pdf)
  • Informace studentům DSPB (2021) (pdf)
  • Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy
  • MZ - Informace o uznávání odborné praxe v rámci doktorských studijních programů (pdf)
  • MZ - Žádost o uznání odborné praxe doktorandů (pdf)
  • Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřena mezi UK a AV ČR ze dne 28. 5. 2018 (pdf)
  • Manuál pro doktorské studium (pdf)
  • Předpisy UK v Praze (Statut UK a další vnitřní předpisy UK, Opatření rektora, Opatření kvestora, vnitřní předpisy fakult)
  • KR - titulní strana 2015 (pdf)

 

 

        Platforma doktrorského studia UK