Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

19. 09. 2022
31. 08. 2022
OR Fyziologie a patofyziologie člověka vypsala termíny kurzů "Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu" a "Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu " (program zde). Podrobné informace naleznete v jednotlivých odkazech.
20. 04. 2022
OR Experimentální chirurgie vypsala termín kurzů "Experimentální chirurgie" a "Experimentální chirurgie II". Kurzy se budou konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v níže uvedených termínech v časovém rozmezí 13:00–16:00 hodin. ...
21. 03. 2022
OR Zobrazovací metody v lékařství otevírá letošní kurz "Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství". Kurz se bude konat dne 12. 5. 2022 od 8:30 hod. Více informací, včetně programu naleznete zde.
15. 03. 2022
Dovolujeme si informovat, že uvedený kurz nebude ani v tomto akademickém roce otevřen.
14. 03. 2022
OR Neurovědy organizuje kurz "Pokroky v neurovědách". Kurz bude probíhat online v termínu 9.-20.5.2022, počet účastníků není omezen. Více informací, včetně programu a odkazu k přihlášení, naleznete zde.
09. 03. 2022
Byly vydány aktualizované informace a program ke kurzu "Biostatistika pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech se zaměřením na kardiovaskulární problematiku (B90211)", který se koná v termínu 30. 3. -1. 4. 2022.
07. 03. 2022
Určeno pro: studující postgraduálního doktorského studia v biomedicíně, ev. lékaře a nelékaře KHS a ZÚ. Vedoucí kurzu: doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc., více zde