Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

03. 01. 2023
Oborová rada Biologie a patologie buňky pořádá pro postgraduální studenty Doktorských studijních programů v biomedicíně přednáškový kurz – Pokroky v biologii buňky. ...
10. 10. 2022
Na kurz je nutné přihlásit se e-mailem na adresu: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK. Po přihlášení na kurz je potřeba zaslat krátkou anotaci ke zvolenému tématu přednášky (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie, měla by ...
19. 09. 2022
31. 08. 2022
OR Fyziologie a patofyziologie člověka vypsala termíny kurzů "Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu" a "Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu " (program zde). Podrobné informace naleznete v jednotlivých odkazech.
20. 04. 2022
OR Experimentální chirurgie vypsala termín kurzů "Experimentální chirurgie" a "Experimentální chirurgie II". Kurzy se budou konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v níže uvedených termínech v časovém rozmezí 13:00–16:00 hodin. ...
21. 03. 2022
OR Zobrazovací metody v lékařství otevírá letošní kurz "Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství". Kurz se bude konat dne 12. 5. 2022 od 8:30 hod. Více informací, včetně programu naleznete zde.
15. 03. 2022
Dovolujeme si informovat, že uvedený kurz nebude ani v tomto akademickém roce otevřen.
14. 03. 2022
OR Neurovědy organizuje kurz "Pokroky v neurovědách". Kurz bude probíhat online v termínu 9.-20.5.2022, počet účastníků není omezen. Více informací, včetně programu a odkazu k přihlášení, naleznete zde.