Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

19. 09. 2023
17. 09. 2023
Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně si Vás dovoluji pozvat na slavnostní zahájení akademického roku, které proběhne v úterý 17. října 2023 od 13:00 hod v Malé aule UK. Program a odkaz k potvrzení účasti naleznete zde
23. 08. 2023
Přednášky probíhají každý měsíc vždy v úterý ve třech 90min blocích (9:00-10:30; 10:45-12:15; 13:00-14:30). První den kurzu je úterý 19.9.2023, a dále pak 3.10.2023, 7.11.2023, 5.12.2023 a 9.1.2024. ...
21. 08. 2023
Kurz je určen především postgraduálním studentům UK v oboru Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. ...
14. 08. 2023
OR Fyziologie a patofyziologie člověka vypisuje postgraduální kurz Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu Datum a místo konání (kurz je pořádán dvakrát za akademický rok): Zimní semestr: 2.11. 2023 od 9:30 do 16:15 3.11. ...
13. 04. 2023
Registrace k účasti. Kurz předkládá současný pohled na neurovědy. Je povinný pro studenty doktorského studia biomedicíny v Neurovědách a je otevřen i dalším zájemcům z řad studentů doktorského studia. Uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2023. ...
29. 03. 2023
Obecné informace: Kurz Experimentální chirurgie se bude konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8 v následujícím termínu v časovém rozmezí 12:00 – 15:00 hodin. Kurz Experimentální chirurgie I 26. - 27.4. ...
20. 03. 2023
Přihlášky do kurzu zasílejte na: zaneta.kalinova@vfn.cz Kurz je bezplatný a přístupný i pro studenty jiných doktorských studijních programů v Biomedicíně