Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

10. 01. 2022
Farmakologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze vypisuje volné pozice doktorského studia (více zde).
10. 01. 2022
Oborová rada Neurovědy vypsala kurz "Pokroky v neurovědách" v termínu 9.-20.5. 2022. Program bude zveřejněn později.
03. 11. 2021
Oborová rada Lékařská biofyzika zveřejnila nové zkušební okruhy, k prohlédnutí zde.
27. 10. 2021
"Biostatistika pro lékaře a Ph. D. studenty (B90211)", "Současné trendy v kardiovaskulárním výzkumu (B90252)" a "Applied Pharmacokinetics (B90274)". Poslední uvedený kurz probíhá v anglickém jazyce.
22. 10. 2021
Informace ke kurzu "Novinky v biomedicínském výzkumu (B90203)":
22. 10. 2021
Informace ke kurzu "Novinky v biomedicínském výzkumu (B90203)":
22. 10. 2021
Pod záložkou Oborové rady Farmakologie a toxikologie naleznete informace k aktuálním kurzům.
20. 09. 2021
Byly zveřejněny aktuální informace k letošnímu kurzu pro Ph. D. studenty "Vybrané problémy endokrinologie a metabolizmu" (B90044). Více zde.