Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

13. 04. 2023
Registrace k účasti. Kurz předkládá současný pohled na neurovědy. Je povinný pro studenty doktorského studia biomedicíny v Neurovědách a je otevřen i dalším zájemcům z řad studentů doktorského studia. Uzávěrka přihlášek je 11. 5. 2023. ...
29. 03. 2023
Obecné informace: Kurz Experimentální chirurgie se bude konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8 v následujícím termínu v časovém rozmezí 12:00 – 15:00 hodin. Kurz Experimentální chirurgie I 26. - 27.4. ...
20. 03. 2023
Přihlášky do kurzu zasílejte na: zaneta.kalinova@vfn.cz Kurz je bezplatný a přístupný i pro studenty jiných doktorských studijních programů v Biomedicíně
13. 02. 2023
Přednáškový cyklus zahrnuje 4 bloky vždy ve čtvrtky: 16.2., 23.2., 2.3. a 9.3.2023 Garant: doc. MUDr.Tomáš Kučera, Ph.D., email: tkucer@lf1.cuni.cz Rezervace místa: paní Ivana Bucková ivana.buckova@lf1.cuni.cz nebo +42022496812
13. 02. 2023
Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2022/2023. Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina. ...
13. 02. 2023
Organizuje oborová rada "Lékařská biofyzika". Úvodní hodina kurzu proběhne 28. 2. 2023 v 13 hodin na Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK (vchod z ulice U Nemocnice). Dále bude kurz probíhat formou návštěvy odborných pracovišť. ...
13. 02. 2023
Organizuje oborová rada "Lékařská biofyzika" Kurz proběhne v anglickém jazyce. Možné termíny jeho konání jsou následující: 27. - 30.3.2023 22. - 25.5.2023 V případě zájmu o účast na kurzu kontaktujte Mgr. Bc. Ludmilu Maffei Svobodovou: Ludmila. ...
13. 02. 2023
Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka pořádá výše uvedený kurz v BIOCEVu, podrobný obsah a další informace o kurzu zde