Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

20. 04. 2022
OR Experimentální chirurgie vypsala termín kurzů "Experimentální chirurgie" a "Experimentální chirurgie II". Kurzy se budou konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v níže uvedených termínech v časovém rozmezí 13:00–16:00 hodin. ...
21. 03. 2022
OR Zobrazovací metody v lékařství otevírá letošní kurz "Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství". Kurz se bude konat dne 12. 5. 2022 od 8:30 hod. Více informací, včetně programu naleznete zde.
15. 03. 2022
Dovolujeme si informovat, že uvedený kurz nebude ani v tomto akademickém roce otevřen.
14. 03. 2022
OR Neurovědy organizuje kurz "Pokroky v neurovědách". Kurz bude probíhat online v termínu 9.-20.5.2022, počet účastníků není omezen. Více informací, včetně programu a odkazu k přihlášení, naleznete zde.
09. 03. 2022
Byly vydány aktualizované informace a program ke kurzu "Biostatistika pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech se zaměřením na kardiovaskulární problematiku (B90211)", který se koná v termínu 30. 3. -1. 4. 2022.
07. 03. 2022
Určeno pro: studující postgraduálního doktorského studia v biomedicíně, ev. lékaře a nelékaře KHS a ZÚ. Vedoucí kurzu: doc. MUDr. GÖPFERTOVÁ Dana, CSc., více zde
21. 02. 2022
OR Biochemie a patobiochemie otevírá v letním semestru kurz "Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie (B90008)". Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. ...
15. 02. 2022
Byl vypsán kurz pro letní semestr, podrobné informace, včetně přehledu obsahu jednotlivých přednášek, naleznete zde.