Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Hlavní stránka

Doktorské studium biomedicíny bylo zřízeno v souladu se zákonem č. 172/1990 Sb. o vysokých školách při Univerzitě Karlově na základě Rámcové smlouvy o spolupráci mezi Akademií věd ČR a Univerzitou Karlovou ze dne 23. 4. 1997 a Smlouvou o sdružení, uzavřenou týmiž institucemi dne 26. 6. 1997. Doktorské studium biomedicíny se nadále realizuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, na základě Smlouvy o spolupráci v rámci doktorských studijních programů, uzavřených mezi Univerzitou Karlovou a Akademií věd České republiky dne 28. 5. 2018.

Cílem je vytvořit koncepčně jednotný systém doktorského studia a vědecké přípravy absolventů doktorského studia v biologii a medicíně a zabezpečit vhodné podmínky pro společnou realizaci doktorských studijních programů na právně přijatelném základu.

Manuál pro doktorské studium (pdf)

Aktuální informace

31. 10. 2023
leden/únor: 29. 01. – 02. 02 .2024 květen: 13. 05. – 17. 05. 2024 říjen: 21. 10. – 25. 10. 2024 Kurz základů vědecké práce na AV ČR je realizován jako týdenní kurz v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Kontaktní osoba: Ing. ...
25. 10. 2023
V letošním školním roce Vás zveme již na 26. ročník seminářů pro postgraduální studenty, který bude probíhat počtvrté distanční formou pomocí MS Teams. Na kurz je nutné přihlásit se e – mailem na adresu: mduskova@endo. ...
12. 10. 2023
Koordinátor: prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc. Vedoucí kurzu: MUDr. Eduard Kuriščák, CSc. Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze Albertov 5, 128 00 Praha 2 Tel.: 224968483 E-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni. ...
19. 09. 2023
17. 09. 2023
Koordinační rada Doktorských studijních programů v biomedicíně si Vás dovoluji pozvat na slavnostní zahájení akademického roku, které proběhne v úterý 17. října 2023 od 13:00 hod v Malé aule UK. Program a odkaz k potvrzení účasti naleznete zde
23. 08. 2023
Přednášky probíhají každý měsíc vždy v úterý ve třech 90min blocích (9:00-10:30; 10:45-12:15; 13:00-14:30). První den kurzu je úterý 19.9.2023, a dále pak 3.10.2023, 7.11.2023, 5.12.2023 a 9.1.2024. ...
21. 08. 2023
Kurz je určen především postgraduálním studentům UK v oboru Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. ...
14. 08. 2023
OR Fyziologie a patofyziologie člověka vypisuje postgraduální kurz Jak být pánem a ne otrokem klinického výzkumu Datum a místo konání (kurz je pořádán dvakrát za akademický rok): Zimní semestr: 2.11. 2023 od 9:30 do 16:15 3.11. ...