Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Vybrané problémy endokrinologie a metabolizmu (B90044) ONLINE

10. 10. 2022

Na kurz je nutné přihlásit se e-mailem na adresu: mduskova@endo.cz a poslat číslo studenta na UK. Po přihlášení na kurz je potřeba zaslat krátkou anotaci ke zvolenému tématu přednášky (témata nejsou omezena na oblast endokrinologie, měla by vycházet z tématu postgraduálního studia).

 

Podmínky udělení zápočtu: účast na seminářích a krátká prezentace cca 5-10 minut související s tématem postgraduálního studia účastníka kurzu event. dle individuální domluvy. Kurz trvá celý rok a není rozdělen na letní a zimní semestr, za které by se udělovaly zvlášť zápočty. Zápočet se uděluje až po skončení kurzu.

Endokrinologie_online