Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie (B90008)

13. 02. 2023

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce 2022/2023. 


Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina. 


Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárně ÚLBLD, vchod z Kateřinské 32, Praha 2, podrobný program zde.