Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Vybrané kapitoly z biochemie a patobiochemie (90008)

10. 12. 2023

Kurz pro studenty doktorského studia pořádaný OR Biochemie a patobiochemie v akademickém roce
2023/2024.

• Registrace do kurzu bude provedena na první (případně druhé) přednášce.
• Pro zápočet jsou tolerovány maximálně tři absence, k dispozici bude prezenční listina.
• Přednášky se konají vždy ve středu od 14:00 v budově děkanátu 1. LF v posluchárně ÚLBLD, vchod z
Kateřinské 32, Praha 2: 1.089 (KBLDP2) – 1. NP (zvýšené přízemí) vlevo. 


Více informací a program zde