Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Kurzy Experimentální chirurgie

20. 04. 2022

OR Experimentální chirurgie vypsala termín kurzů "Experimentální chirurgie" a "Experimentální chirurgie II". Kurzy  se budou konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN v níže uvedených termínech v časovém rozmezí 13:00–16:00 hodin.

Experimentální chirurgie I 20. - 21. 4. 2022

Experimentální chirurgie II - 3. - 4. 5. 2022

Kurzy budou probíhat výhradně presenční formou.