Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Kurz experimentální chirurgie (I, II)

29. 03. 2023

Obecné informace:

Kurz Experimentální chirurgie se bude konat v posluchárně I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8 v následujícím termínu v časovém rozmezí 12:00 – 15:00 hodin.

 

Kurz Experimentální chirurgie I  26. - 27.4.2023 (středa, čtvrtek)

Kurz Experimentální chirurgie II   3. – 4.5.2023 (středa, čtvrtek)

Kurz Experimentální chirurgie bude probíhat výhradně presenční formou. Zapotřebí je s sebou vzít pouze index pro zapsání zápočtu.

Posluchárnu I. chirurgické kliniky naleznete v 1. patře (dveře P.69).

(Po průchodu hlavním vchodem přes ambulance se dáte na konci chodby u výtahu vlevo skrz modré prosklené dveře. Projdete celou chodbou skrz další modré dveře, kde se na levé straně nachází posluchárna.)

 

 

Kurz_Experimentální_chirurgie_2023_program