Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

KURZ POKROKY V BIOLOGII BUŇKY 2023 (OR 02)

03. 01. 2023

Oborová rada Biologie a patologie buňky pořádá pro postgraduální studenty Doktorských studijních programů v biomedicíně přednáškový kurz – Pokroky v biologii buňky.

Kurz je primárně otevřen pro zapsané studenty, ale volná kapacita bude k dispozici i ostatním studentům PGS. V obou případech na základě závazné přihlášky zde – ivana.buckova@lf1.cuni.cz.

Informace o kurzu jsou zde.