Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu (Biosignál 2023)

12. 10. 2023

Koordinátor:  prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc.

Vedoucí kurzu: MUDr. Eduard Kuriščák, CSc.

          Fyziologický ústav 1. LF UK v Praze

                    Albertov 5, 128 00 Praha 2

                    Tel.: 224968483

                    E-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

Registrační poplatek:        Bez poplatku

Ubytování pro mimopražské účastníky: není zajišťováno

Ukončení kurzu:     Zápočtem na základě prezence a absolvování závěrečného testu

Přihlášky ke kurzu na uvedený e-mail: eduard.kuriscak@lf1.cuni.cz

 Termín:

  1. 11.2023 14:00 – 15:30
  2. 11.2023 14:00 – 15:30

 Program:

  1. Informace, zpráva, signál. Proces a jeho vlastnosti. Typy biosignálů. Základní typy biosignálů a jejich vlastnosti.
  2. Snímání, předzpracování a zpracování elektrických biosignálů
  3. Zpracování biosignálu v časové oblasti, harmonická analýza biosignálu, náhodný proces.