Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu (Biostatistics in cardiovascular research) B90211

14. 01. 2024

Koordinátor kurzu: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.

Místo: Kurz se bude konat na II. interní klinice, U Nemocnice 2, Praha 2.

Předpokládáme kombinovanou podobu kurzu: část kombinovaná a část prezenční.


Kapacita kurzu 20 účastníků.  

Termín konání: 20.-22.3.2024 13:00-16:00

Přihlášení ke kurzu: petra.smejkalova@lf1.cuni.cz   

 

Programová náplň: Základní statistické pojmy používané v klinickém výzkumu, jejich praktickou aplikaci, rizika nesprávného použití či interpretace, vztah jednotlivých designů studií ke statistickým pojmům. Probrány budou popisné statistiky. Nejdůležitější parametrické a neparametrické metody, logistická regrese a analýza přežívání. Testování hypotéz, srovnání klasického aparátu testování hypotéz s bayesovským pohledem s praktickými ukázkami konkrétních příkladů rozdílů mezi klasickou a bayesovskou inferencí. Moderní trendy v lékařském výzkumu: strojové učení (machine learning, artificial intelligence), bayesovský obrat a komplexita. Součástí kurzu bude praktická ukázka interpretace výstupů moderních přístupů na již publikovaných článcích. Interpretace klinických studií. Metody užité v klinických studiích. Interpretace výsledků. Strategie plánování výzkumných projektů.

 Zápočet bude udělen za účast na kurzu.