Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Aplikovaná farmakokinetika (SIS kód B90274)

21. 08. 2023

Kurz je určen především postgraduálním studentům UK v oboru Farmakologie a toxikologie, případně i dalším zájemcům o danou problematiku. Je platný pro absolvování dvou kurzů v rámci DSPB, jeho absolvování potvrzuje garant kurzu zápočtem do indexu doktoranda.

Kurz je koncipován jako třídenní – začíná se výkladem teorie, na kterou navazují praktické demonstrace a interaktivní nácvik probírané problematiky. Kurz je zakončen testem.

 

Datum a místo konání: 10. 2023 – 18. 10. 2023

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze, Albertov 4, 128 00 Praha 2

Garant kurzu: doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D.; Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze

Kontakt: e-mail: martin.sima@lf1.cuni.cz

Tel: 224 968 161