Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Jednotné formuláře

Pozvánka k přijímacímu pohovoru pro uchazeče (pdf; doc)

Pozvánka k přijímacímu pohovoru pro školitele (pdf; doc)

Individuální studijní plán doktoranda (ISP) (pdf; doc)

Dodatek k ISP doktoranda (pdf; doc)

Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky (pdf; doc)

Žádost o obhajobu dizertační práce (pdf; doc)

Osnova dizertační práce (pdf; doc)

Hodnocení doktoranda (pdf; doc)

Autoreferát disertační práce + uspořádání autoreferátu (pdf; doc)

Průběh obhajoby disertačních prací (pdf; doc)