Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Oborová rada Fyziologie a patofyziologie člověka upřesnila termíny kurzu pro Ph.D. studenty