Doktorské studijní programy v biomedicíně

Zahlavi

Termíny přijímacích pohovorů 2020

 
OR:
 
Název:
 
Termín:
 
Místo:
 
Předseda:
OR1 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

řádný termín:
24.6.2020 

náhradní termín:
7.7.2020 

více informací 1LF: odkaz

více informací PřF: Stud.odd., Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2

doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
OR2
Biologie a patologie buňky

řádný termín:
11.6.2020

náhradní termín:
18.6.2020 

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2, seminární místnost prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
OR3 Vývojová a buněčná biologie

řádný termín:
23., 24. a 25.6.2020

náhradní termín:
8.7.2020

PřF UK Viničná 7, 128 00 Praha 2 doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
OR4
Biochemie a patobiochemie

řádný termín:
9.6.2020 

náhradní termín:
24.6.2020

1. LF - knihovna Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1LF UK, Na bojišti 3, Praha 2

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
OR5
Fyziologie a patofyziologie člověka

řádný termín:
8.6.2020

náhradní termín:
22.6.2020

Fyziologický ústav 1. LF UK Albertov 5, Praha 2 prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
OR6
Fyziologie živočichů

řádný termín:  

náhradní termín: 

PřF UK - Viničná ul. 7, 128 00 Praha 2 doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
OR7 Imunologie

řádný termín:
18., 19. a 22.6.2020

náhradní termín:
8.7.2020 

PřF UK Viničná 7, 128 00 Praha 2 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
OR8
Mikrobiologie

řádný termín: 
25.6.2020

náhradní termín: 
7.7.2020 

PřF UK, Katedra genetiky a mikrobiologie, Viničná 5, Praha 2 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
OR9
Neurovědy

řádný termín: 
1.6.2020

náhradní termín:
15.6.2020

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, 128 21 Praha 2 prof. MUDr. Karel Šonka, CSc.
OR10
Farmakologie a toxikologie

řádný termín: 
3.6.2020

náhradní termín: 
17.6.2020

Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2, seminární místnost "veranda", 1. p. prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.
OR11
Lékařská biofyzika

řádný termín:
9.6.2020

náhradní termín: 
23.6.2020

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky 1.LF UK, Salmovská 1, Praha 2 prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
OR12
Biomechanika

řádný termín: 
10. - 11.6.2020

náhradní termín: 
24.6.2020

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 Veleslavín, v místnostech H116 a H119 doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
OR13
Zobrazovací metody v lékařství

řádný termín:
19.6.2020 v 9,30h  

náhradní termín: 
26.6.2020 v 9,30h

sekretariát Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
OR14
Kinantropologie

řádný termín:
10.-11.6.2020

náhradní termín:
24.6.2020 

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 Veleslavín, v místnostech H116 a H119 prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
OR17
Experimentální chirurgie

řádný termín: 
1.6.2020

náhradní termín:
15.6.2020

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská, Praha 2 prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
OR18
Preventivní medicína

řádný termín: 
2.6.2020

náhradní termín: 
17.6.2020

Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro, konferenční sál prof. MUDr. Radany Königové doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
OR19
Biomedicínská informatika

řádný termín:
3.6.2020

náhradní termín: 
18.6.2020

Knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.