Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Termíny přijímacích pohovorů 2019


 
 
OR:
 
Název:
 
Termín:
 
Místo:
 
Předseda:
OR1 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

řádný termín:

18. - 25. 6. 2019

náhradní termín:

2. 7. 2019

více informací 1LF: odkaz

více informací PřF: Stud.odd., Na Slupi 16 (v areálu Botanické zahrady), Praha 2

doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
OR2
Biologie a patologie buňky

řádný termín:

3. - 13. 6. 2019

náhradní termín:

20. 6. 2019

Ústav buněčné biologie a patologie 1. LF UK, Albertov 4, 128 01 Praha 2, seminární místnost prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
OR3 Vývojová a buněčná biologie

řádný termín:

17. - 28. 6. 2019

náhradní termín:

8. - 19. 7. 2019

PřF UK Viničná 7, 128 00 Praha 2 doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
OR4
Biochemie a patobiochemie

řádný termín:

5. 6. 2019

náhradní termín:

26. 6. 2019

1. LF - knihovna Ústavu lékařské chemie a laboratorní diagnostiky 1LF UK, Na bojišti 3, Praha 2

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
OR5
Fyziologie a patofyziologie člověka

řádný termín:

3. 6. 2019

náhradní termín:

24. 6. 2019

Fyziologický ústav 1. LF UK Albertov 5, Praha 2 prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
OR6
Fyziologie živočichů

řádný termín:

náhradní termín:

PřF UK - Viničná ul. 7, 128 00 Praha 2 doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
OR7 Imunologie

řádný termín:

17. - 28. 6. 2019

náhradní termín:

8. - 19. 7. 2019

PřF UK Viničná 7, 128 00 Praha 2 prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
OR8
Mikrobiologie

řádný termín:

17. - 28. 6. 2019

náhradní termín:

8. - 19. 7. 2019

PřF UK, Katedra genetiky a mikrobiologie, Viničná 5, Praha 2 doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
OR9
Neurovědy

řádný termín:

3. 6. 2019

náhradní termín:

17. 6. 2019

Neurologická klinika 1. LF UK, Kateřinská 30, 128 21 Praha 2 prof. MUDr. Karel Šonka, CSc.
OR10
Farmakologie a toxikologie

řádný termín:

5. 6. 2019

náhradní termín:

19. 6. 2019

Purkyňův ústav, Albertov 4, 128 00 Praha 2, seminární místnost "veranda", 1. p. prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.
OR11
Lékařská biofyzika

řádný termín:

11. 6. 2019

náhradní termín:

26. 6. 2019

zasedací místnost Ústavu biofyziky a informatiky 1.LF UK, Salmovská 1, Praha 2 prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
OR12
Biomechanika

řádný termín:

12. - 13. 6. 2019

náhradní termín:

26. 6. 2019

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 Veleslavín, v místnostech H116 a H119 doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
OR13
Zobrazovací metody v lékařství

řádný termín:

18. 6. 2019

náhradní termín:

27. 6. 2019

sekretariát Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5 doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
OR14
Kinantropologie

řádný termín:
náhradní termín:

FTVS UK, José Martího 31, 162 52 Praha 6 Veleslavín, v místnostech H116 a H119 prof. PhDr. Pavel Slepička, DrSc.
OR17
Experimentální chirurgie

řádný termín:

3. - 24. 6. 2019

náhradní termín:

1. - 22. 7. 2019

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Apolinářská, Praha 2 prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
OR18
Preventivní medicína

řádný termín:

13. 6. 2019

náhradní termín:

2. 7. 2019

Děkanát 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10, 2. patro, konferenční sál prof. MUDr. Radany Königové doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
OR19
Biomedicínská informatika

řádný termín:

13. 6. 2019

náhradní termín:

20. 6. 2019

Knihovna 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, U Nemocnice 1, Praha 2

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.