Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast
  1. Pozvánka k přijímacímu pohovoru pro uchazeče (pdf; doc)
  2. Pozvánka k přijímacímu pohovoru pro školitele (pdf; doc)
  3. Individuální studijní plán doktoranda (ISP) (pdf; doc)
  4. Dodatek k ISP doktoranda (pdf; doc)
  5. Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky (pdf; doc)
  6. Žádost o obhajobu dizertační práce (pdf; doc)
  7. Osnova dizertační práce (pdf; doc)
  8. Hodnocení doktoranda (pdf; doc)
  9. Autoreferát disertační práce + uspořádání autoreferátu (pdf; doc)
  10. Průběh obhajoby disertačních prací (pdf; doc)