Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Vyhlášení přijímacího řízení

Univerzita Karlova v Praze stanovila podmínky přijetí ke studiu do doktorských studijních programů v biomedicíně na těchto fakultách Univerzity Karlovy:

Fakulta tělesné výchovy a sportu - přijímací řízení pro akademický rok 2019/20
 
Studium bude probíhat na uvedených fakultách UK a na vybraných ústavech AV ČR a MZ ČR. Informace o studijních oborech lze získat na děkanátech uvedených fakult (viz odkazy výše).

 

Řádné a náhradní termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny od 1. 6. do 31. 7. 2019 (celkový přehled dle oborových rad). Podmínkou pro přijetí je ukončené VŠ vzdělání na úrovni magisterského studijního programu, a to nejpozději k 30. 9. 2018.

Přihlášky ke studiu pro akad. rok 2018/2019 přijímají děkanáty fakult do 30. 4. 2019