Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

3. Vývojová a buněčná biologie - POPIS

  

https://www.natur.cuni.cz/biologie/bunecna-biologie/studium/doktorske-studium/vyvojova-a-bunecna-biologie


Předseda oborové rady:  

doc. RNDr. Petr Folk, CSc., PřF UK  

 

Členové:

doc. RNDr. Pavla Binarová, CSc., MBÚ AVČR

doc. RNDr. Jan Brábek, Ph.D., PřF UK

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., PřF UK

Mgr. Robert Černý, Ph.D., PřF UK

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc., LF UK Hradec Králové

doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc., ÚMG AV ČR,

RNDr. Petr Dráber, DrSc., ÚMG AV ČR

doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc., PřF UK

Ing. Josef Fulka jr., DrSc., VÚŽV

Ing. Jiří Hašek, CSc., MBÚ AVČR

prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., ÚMG AVČR

RNDr. Jiří Kaňka, DrSc., ÚŽFG AVČR

RNDr. Vladimír Kořínek, CSc., ÚMG AV ČR

MUDr. Marta Kostrouchová, CSc., 1. LF UK

prof. RNDr. Jan Kovář DrSc., 3. LF UK

RNDr. Zbyněk Kozmík, CSc., ÚMG AV ČR

doc. Ing. RNDr. Vladimír Krylov, Ph.D., PřF UK

prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., ÚŽFG AVČR

doc. RNDr. Jana Pěknicová, DrSc., BTÚ AVČR

prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., VÚŽV

doc. RNDr. František Půta, CSc., PřF UK

prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., ÚŽFG AVČR

prof. MUDr. David Sedmera, DSc., 1. LF UK

doc. Mgr. David Staněk, Ph.D., ÚMG AV ČR

prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., ÚMG AV ČR

doc. RNDr. Petr Šolc, Ph.D., ÚŽFG AVČR