Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

3. Vývojová a buněčná biologie - POPIS

 

 


Seznam členů OR Vývojová a buněčná biologie

 

Příjmení, jméno, tituly

 

Binarová Pavla, doc. RNDr., CSc. MBÚ AV ČR
Brábek Jan, doc.RNDr., Ph.D. PřF UK
Černý Jan, doc. RNDr., Ph.D. UK PřF
Černý Robert, Mgr., Ph.D. UK PřF
Červinka Miroslav, prof.MUDr.RNDr.,CSc. LF HK
Dráber Pavel, doc..RNDr., CSc. ÚMG AV ČR
Dráber Petr, doc. RNDr., DrSc. ÚMG AV ČR
Folk Petr, doc. RNDr., CSc. UK PřF - předseda OR
Forstová Jitka, doc.,RNDr.,CSc. UK PřF
Fulka Josef, Ing., DrSc. VÚŽV
Grim Miloš, prof.,MUDr.,DrSc. UK 1. LF
Hašek Jiří Ing., CSc. MBÚ AVČR
Hozák Pavel, prof., RNDr., DrSc. ÚMG AVČR
Jonáková Věra, doc.,RNDr.,CSc. ÚMG AV ČR
Kaňka Jiří, RNDr., DrSc. ÚŽFG AVČR
Kořínek Vladimír, RNDr., CSc. UK 3. LF
Kovář Jan, prof.,RNDr.,DrSc. 3 LF UK
Kostrouchová Marta, MUDr., CSc. UK 1.LF
Kozmík Zbyněk, RNDr., CSc. ÚMG AV ČR
Krylov Vladimír, RNDr.,Ing. PhD. UK PřF
Kubínová Lucie, RNDr. CSc. Fyziol ústav AVČR
Lanctot Christian, Dr. Ph.D. 1.LF UK
Motlík Jan, prof., MVDr.,DrSc. ÚŽFG AVČR
Nedvídek Josef, doc. RNDr.CSc. UK PřF
Pěknicová Jana, doc. RNDr. CSc. ÚMG AVČR
Petr Jaroslav, prof., Ing.,DrSc. VÚŽV Česká zem. universita
Půta František, doc. RNDr., CSc. UK PřF
Ráb Petr, prof. Ing., DrSc. ÚŽFG AVČR
Sedmera David, doc. MUDr., Ph.D. UK .1. LF
Svoboda Jan, prof. RNDr.,DrSc. ÚMG AV ČR
Svoboda Petr, Mgr., Ph.D. ÚMG AV ČR
Zadražil Stanislav, prof.,RNDr.,DrSc. UK PřF