Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Členové Koordinační rady (KR) DSPB

 

 

Předsednictvo Koordinační rady DSPB:

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (1. LF UK) - předseda KR

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (2. LF UK)

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (AV ČR)

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA (UK)

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (3. LF UK)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)

prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS UK)

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. (MZd)

 

Sekretariát Doktorských studijních programů v biomedicíně:

Linda Kovaříková, Národní 3,  117 21  Praha 1

Tel: 221 403 215, email: kovarikova@kav.cas.cz