Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

 

Členové Koordinační rady DSPB

 

 

Předsednictvo Koordinační rady DSPB:

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc. (2. LF UK)

doc. RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (AV ČR)

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA (1. LF UK)

prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. (1. LF UK)

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. (3. LF UK)

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)

prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS UK)

prof. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. (AV ČR)

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. (MZd)

 

Sekretariát Doktorských studijních programů v biomedicíně:

Linda Kovaříková, Národní 3,  117 21  Praha 1

Tel: 221 403 215, email: kovarikova@kav.cas.cz