Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast

Doporučené formuláře pro studenty DSPB

 

 • Základní informace pro studenta doktorského studijního programu (pdf)
 • Informace studentům DSPB (pdf)
 • Autoreferát - vzor grafické podoby obálky (pdf;doc)
 • Návod na uspořádání autoreferátu (pdf)
 • MZ - Informace o uznávání odborné praxe v rámci doktorských studijních programů (pdf)
 • MZ - Žádost o uznání odborné praxe doktorandů (pdf)
 • Žádost o vykonání státní doktorské zkoušky (pdf, doc)
 • Osnova disertační práce (pdf, doc)
 • Žádost o obhajobu DP (pdf, doc)
 • Průběh obhajoby (pdf)
 • Smlouva o spolupráci v rámci doktorských studijních programů uzavřena mezi UK a AV ČR ze dne 28.5.2018 (pdf)
 • Manuál pro doktorské studium (pdf)
 • Předpisy UK v Praze (Statut UK a další vnitřní předpisy UK, Opatření rektora, Opatření kvestora, vnitřní předpisy fakult)
 • KR - titulní strana 2015 (pdf)