Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast
 • 19.4.2017 / Pozvánka na přednášku prof. Janja Marc, která je součástí kurzu Novinky v Biomedicíně, více zde.

 

 • 10.4.2017 / Nově vypsané kurzy Pokroky v Neurovědách, více informací zde

 

 

 • 30.3.2017 / Novinky v biomedicínském výzkumu - další pozvánka na přednášku ve čtvrtek 20.4.2017, více informací zde.

 

 • 9.3.2017 / Novinky v biomedicínském výzkumu - nové pozvánky na přednášky v letním semestru (zde, zde a zde). Kurz je sestaven z přednášek zahraničních i domácích světově uznávaných odborníků zabývajících se molekulovými mechanismy etiologie, patogeneze a terapie chorob. Jde o jeden z doporučených povinně volitelných kurzů pro Ph.D. studenty oboru Biochemie a patobiochemie (OR 04) a Fyziologie a patofyziologie člověka (OR 05). Účastníci na konci kurzu získají zápočet, pokud absolvují v akad. roce 2016/2017 alespoň 3 přednáškové půldny. Na přednáškách jsou též vítáni školitelé, studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.

 

 • 28.2.2017 / Nově vypsané kurzy OR Biologie a patobiologie buňky, více informací zde.

 

 • 28.2.2017 / Laboratoř biologie nádorové buňky Ústavu molekulární genetiky AV ČR hledá do svého kolektivu postdoktoranda/postdoktorandku, více zde.

 

 • 2.2.2017 / PhD pozice se zaměřením na nervové plasticity a ischemické poškození mozku, více informací zde.

 

 

 • 24.1.2017 / OR Biochemie a patobiochemie - nově vypsané studijní téma od školitelky paní Dr. Maletínské, více informací zde (2. strana)

 

 

 • 26.10.2016 Slavnostní setkání se studenty 1. ročníku Doktorských studijních programů v biomedicíně  proběhlo ve Vlasteneckém sále Karolina. Studenty slavnostně přivítal předseda Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně pan prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., poté krátce promluvil pan prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. z Vojenské fakultní nemocnice a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Prezentaci o praktické stránce Doktorského studia měla paní prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. z 3LF UK. Následovala odborná přednáška "Logika vědeckého zkoumání", jejímž autorem byl prof. Cyril Höschl, ředitel Psychiatrického centra Praha.
  Prezentace paní prof. Šlamberové je k vidění zde.

 

 

 • 13.10.2016 / NanoMedPhD launches in 2016 an open call for a total number of 8 three-year incoming doctoral fellowships distributed as follows.

 

 

 • 6.9.2016 / COURSE – IMAGING METHODS IN MEDICINE on Tuesday 29.11.2016 at 9:00, Hospital Na Homolce, Roentgenova 2/37, Prague 5 in Conference room of Department of Radiology / MAGNETIC RESONANCE IMAGING - MRI

 

 • 6.9.2016 / ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR, v. v. i. a CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V BIOMEDICINĚ při UK a AV ČR pořádají další běh přednáškového kurzu 40. POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE 2016. Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Kurz se koná ve dnech 31. 10. – 11. 11. 2016. Plné informace zde.

 

 • 30.8.2016 Laboratoř buněčné a molekulární imunologie (http://lsci.webzdarma.cz/) hledá motivovaného PhD studenta či studentku z se zájmem o náročný a fascinující výzkum vztahu mezi hostitelem a mikrobem (obor imunologie). Plné informace zde.

 

 

 

 • Volná místa v praktickém kursu Současné metody v buněčné biologii (kód B81289), V termínu 6. - 10. 6. 2016 se bude konat týdenní praktický kurs s názvem Současné metody v buněčné biologii (kód B81289). Kurs je určen zahraničním i domácím studentům magisterského studia VŠ. lékařství 2.-6. ročníku, ale je možná také účast zájemců z jiných fakult. Více zde.