Vyhledávání

Celý intranet Aktuální oblast
 • 15.3.2019 / Detailní rozpis přednášek kurzu "Pokroky v Neurovědách" (kód B0005), který pořádá OR Neurovědy, je zveřejněn zde.

 

 • Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News - Přednášky předních světových odborníků / Lectures of international expert in biomedicine, 1. LF UK, prof. Paolo Rovero, prof. Anna Maria Papini - Tuesday March 19, 2019 

 

 • 26.2.2019 / Nový kurz oborové rady Zobrazovací metody v lékařství (kód B90189), více informací zde.

 

 • 11.2.2019 / Zveřejněny termíny kurzů OR Experimentální chirurgie (kód B90015 a B90016), více informací zde.

 

 • 29.1.2019 / New PhD positions at The Institute of Molecular Genetics of the ASCR (2019), more information here.
  190129-PhD.jpg

 

 • 16.1.2019 / Biomedicínská informatika - nově vypsaný kurz (kód B90206), více informací zde

 

 • 15.1.2019 / Preventivní medicína  - nový kurz pro tuto oborovou radu, více informací zde


 • 7.1.2019 / Biochemie a patobiochemie - kurz pro letní semestr (kód B90008), více informací zde

 

 • Novinky v biomedicínském výzkumu - 3 nové přednášky - prof. Ponka (29.10.2018), prof. Babor (1.11.2018), prof. Cohan (6.11.2018). Přednášky předních světových odborníků pro oborovou radu O4 Biochemie a patobiochemie a OR 05 Fyziologie a patofyziologie člověka.

 

 • 22.10.2018 / Zveřejněn nový kurz OR Preventivní medicína, více informací zde

 

 • 22.10.2018 / Zveřejněn nový kurz OR Fyziologie a patofyziologie člověka, více informací zde


 • 16.10.2018 / Kurz základů vědecké činnosti pro rok 2018/2019, který je akceptován těmito OR Molekulární a buněčná biologie, virologie a patologie, Biochemie a patobiochemie, Fyziologie a patofyziologie člověka a Farmakologie a toxikologie, bude probíhat průběžně od října 2018 do června 2019. 

 

 • 24.9.2018 / Kurs "Buněčné a molekulární základy imunologie 2019" pořádaný oborovou radou Imunologie bude probíhat v termínu únor-červen 2019, více informací zde.

 

 • Ve čtvrtek 11. října 2018 proběhlo Slavnostní zahájení školního roku doktorských studijních programů v biomedicíně pro studenty 1. ročníků. Hlavním hostem byla paní prof. Eva Zažímalová, předsedkyně Akademie věd ČR. Detailnější program naleznete v pozvánce. Zároveň zde naleznete prezentaci paní prof. Romany Šlamberové o praktické stránce studia.

http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-obrazku/aktuality/2017/DSC_5987_result.jpg_1987258066.jpg

Článek na webu AV ČR  

 

 • 6.9.2018 / 42. ročník kurzu "Pokroky v Molekulární biologii a genetice" (OR Molekulární a bunečná biologie, genetika a virologie) proběhne 29. 10. - 9. 11. 2018 v přednáškovém sálu M. Haška, ÚMG AV ČR, více informací zde. Podrobný program bude zveřejněn v nejbližších dnech.

 

 • 4.9.2018 / Kurz "Pokroky v neurovědách" (OR Neurovědy) proběhne v termínu 13. - 24. 5. 2019. Detailní rozpis přednášek a přednášejících bude znám v průběhu března 2019. Prosíme o sledování těchto webových stránek. Více informací na emailu kovarikova@kav.cas.cz, tel. č. 221 403 215.


 • 12.7.2018 / Kurz pro rok 2018/2019 "Úvod do praktické metodologie vědecké práce" určený pro oborovou radu Lékařská biofyzika. Kurz poprvé proběhne v zimním semestru 2018/19 a bude se opakovat vždy v zimním semestru dalšího roku.

 

 • 11.6.2018 / Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News - Přednášky předních světových odborníků / Lectures of international expert in biomedicine - Claudio Tiribeli a Libor Vítek, 19.6.2018, 8:45, more information here.

 

 • 22.5.2018 / !!! ZMĚNA PROGRAMU !!! - Ohlášená přednáška 25.5.18 OR Biochemie a patobiochemie (prof. Dr. Herbert Kaltner, prof. Hans-Joachim Gabius) se nekoná. Hosté bohužel nemohou přijet. Letošní kurz bude zakončen 19.6.18 přednáškami prof. Tiribelliho a prof. Vítka (viz níže). Pozvánka bude poslána. Omluvte prosím tuto změnu. Zájemci o zápočet kurzu "Novinky v biomedicínském výzkumu" ať odevzdají Výkaz studia paní Soukupové na odd. vědy děkanátu 1. LF UK, (Praha 2, Kateřinská 32, 2. podlaží proti výtahu). Pokud v akademickém roce 2017/18 absolvovali alespoň tři přednáškové půldny, bude jim zápočet do týdne zapsán.

 

 • 19.6.2018 9,00-9,45 Claudio Tribelli, The role of bilirubin in cell signalling
 • 19.6.2018 10,00-10,45 Libor Vítek, The protective effects of bilirubin - Lessons from the clinical studies

 

 • 3.5.2018 / Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News - Přednášky předních světových odborníků / Lectures of international expert in biomedicine -  18.5.2018, 9:45, more information here.

 

 • 10.4.2018 / Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News - Přednášky předních světových odborníků / Lectures of international expert in biomedicine - 24.4.2018, 12:45, more information here.

 

 • 3.4.2018 / Oborová rada Experimentální chirurgie zveřejnila termíny a obsah kurzu v roce 2018, viz odkaz.

 

 • 16.2.2018 / Nové kurzy OR Zobrazovací metody v lékařství, více zde.

 

 • 9.1.2018 / Open PhD positions at the Institute of Molecular Genetics of the ASCR, v. v. i. (2018/2019), více informací zde.

180109.jpg   

 • 13.12.2017 / Kurz "Základy lékařských věd pro studenty z nelékařských oborů", více informací zde.

 

 • 11.12.2017 / Kurz základů vědecké činnosti pro postgraduální studenty. Tento kurz je akceptován těmito oborovými radami:  OR 01 Molekulární a buněčná biologie,genetika a virologie a OR 05 Fyziologie a patofyziologie člověka.

 

 • 22.11.2017 / Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News  pokračují další přednáškou prof. Jeffrey A. Madina, v úterý 28. listopadu, 2017 (14,15 - 15,30h). Pozor, místo setkání je jiné než obvykle - 1. LF, Síň Coriových, U Nemocnice 5, Praha 2 pozvánka ZDE.

 

 • 20.11.2017 / Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News  pokračují přednáškou     prof. Josefa T.Prchala ( University of Utah) ve středu 22. listopadu, 2017 v 8:45 ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK (Na Bojišti 3, Praha 2) – pozvánka ZDE.

   

 • Zveřejněn přehled nových přednášek Pokroky v neurovědách 2018 (OR Neurovědy), více informací zde

  

 • Fyziologie a patofyziologie člověka (OR5) pořádá další semináře pro postgraduální studenty v Endokrinologickém ústavu, detailní přehled o kurzech a seminářích zde.

 

 • Novinky v biomedicínském výzkumu / Biomedical Research News  - Přednáškové dopoledne s předními světovými odborníky / Lectures of international experts in biomedicine - 7. listopadu 2017. Více informací zde.

  

 • Dne 18.10.2017 proběhlo Slavnostní zahájení školního roku se studenty 1. ročníků Doktorských studijních programů v biomedicíně, více detailní pozvánka. Váženým hostem byl pan prof. Abul Abas z University of California San Francisco.

eDSC_0030

 

 • 26.9.2017 / Kurz Elektrofyziologické metody v lékařském výzkumu, více informací zde.

  

 • 12.9.2017 / Kurzy Pokroky v molekulární biologii a genetice 2017, více informací zde.

  

 • 19.4.2017 / Pozvánka na přednášku prof. Janja Marc, která je součástí kurzu Novinky v Biomedicíně, více zde.

 

 • 10.4.2017 / Nově vypsané kurzy Pokroky v Neurovědách, více informací zde.

 

 • 28.3.2017 / Proběhlo jednání Předsednictva Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně s vedením nového Národního akreditačního úřadu pro VŠ.

 •   
 • 30.3.2017 / Novinky v biomedicínském výzkumu - další pozvánka na přednášku ve čtvrtek 20.4.2017, více informací zde.

  

 • 9.3.2017 / Novinky v biomedicínském výzkumu - nové pozvánky na přednášky v letním semestru (zde, zde a zde). Kurz je sestaven z přednášek zahraničních i domácích světově uznávaných odborníků zabývajících se molekulovými mechanismy etiologie, patogeneze a terapie chorob. Jde o jeden z doporučených povinně volitelných kurzů pro Ph.D. studenty oboru Biochemie a patobiochemie (OR 04) a Fyziologie a patofyziologie člověka (OR 05). Účastníci na konci kurzu získají zápočet, pokud absolvují v akad. roce 2016/2017 alespoň 3 přednáškové půldny. Na přednáškách jsou též vítáni školitelé, studenti jiných oborů a zájemci z řad vědeckých pracovníků a lékařů.

 

 • 28.2.2017 / Nově vypsané kurzy OR Biologie a patobiologie buňky, více informací zde.

  

 • 28.2.2017 / Laboratoř biologie nádorové buňky Ústavu molekulární genetiky AV ČR hledá do svého kolektivu postdoktoranda/postdoktorandku, více zde.

 

 • 2.2.2017 / PhD pozice se zaměřením na nervové plasticity a ischemické poškození mozku, více informací zde.

 

 

 • 24.1.2017 / OR Biochemie a patobiochemie - nově vypsané studijní téma od školitelky paní Dr. Maletínské, více informací zde (2. strana)

 

 

 • 26.10.2016 Slavnostní setkání se studenty 1. ročníku Doktorských studijních programů v biomedicíně  proběhlo ve Vlasteneckém sále Karolina. Studenty slavnostně přivítal předseda Koordinační rady Doktorských studijních programů v biomedicíně pan prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., poté krátce promluvil pan prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. z Vojenské fakultní nemocnice a prorektor pro tvůrčí a ediční činnost pan prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. Prezentaci o praktické stránce Doktorského studia měla paní prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D. z 3LF UK. Následovala odborná přednáška "Logika vědeckého zkoumání", jejímž autorem byl prof. Cyril Höschl, ředitel Psychiatrického centra Praha.

  Prezentace paní prof. Šlamberové je k vidění zde.

 

 

 • 13.10.2016 / NanoMedPhD launches in 2016 an open call for a total number of 8 three-year incoming doctoral fellowships distributed as follows.

 

 

 • 6.9.2016 / COURSE – IMAGING METHODS IN MEDICINE on Tuesday 29.11.2016 at 9:00, Hospital Na Homolce, Roentgenova 2/37, Prague 5 in Conference room of Department of Radiology / MAGNETIC RESONANCE IMAGING - MRI

 

 • 6.9.2016 / ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR, v. v. i. a CENTRUM DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ V BIOMEDICINĚ při UK a AV ČR pořádají další běh přednáškového kurzu 40. POKROKY V MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A GENETICE 2016. Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Kurz se koná ve dnech 31. 10. – 11. 11. 2016. Plné informace zde.

 

 • 30.8.2016 Laboratoř buněčné a molekulární imunologie (http://lsci.webzdarma.cz/) hledá motivovaného PhD studenta či studentku z se zájmem o náročný a fascinující výzkum vztahu mezi hostitelem a mikrobem (obor imunologie). Informace zde.

 

 

 • Volná místa v praktickém kursu Současné metody v buněčné biologii (kód B81289), V termínu 6. - 10. 6. 2016 se bude konat týdenní praktický kurs s názvem Současné metody v buněčné biologii (kód B81289). Kurs je určen zahraničním i domácím studentům magisterského studia VŠ. lékařství 2.-6. ročníku, ale je možná také účast zájemců z jiných fakult. Více zde.